Andel företagare, Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 233 invånare. Värdet för andel företagare är det 92:a högsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.