Skattesats, Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 243 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Hjo kommun till 33,48 procent, vilket var den 138:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.