Befolkningsökning, Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 233 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hjo kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.