Kommunens kostnader, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 89:e lägsta i landet med 67 296 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.