Kommunens skatteintäkter, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 464 människor (2019). Landarealen är 500 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.