Anställda i kommunen, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare. Värdet för anställda i länet är det 65:e lägsta i landet med 743 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.