Andel förtidspensionärer, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 24:e högsta i landet med 6,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.