Andel förtidspensionärer, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 444 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 21:a högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.