Andel företagare, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 494 människor (2018). Landarealen är 500 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.