Andel företagare, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare. Värdet för andel företagare är det 81:a högsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.