Förvärvsfrekvens, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 82:a högsta i landet med 82,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.