Skattesats, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Herrljunga kommun till 33,42 procent, vilket var den 135:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.