Befolkningsökning, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Herrljunga kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.