Befolkningsökning, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 444 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Herrljunga kommun den 76:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.