Befolkningsökning, Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Herrljunga kommun nära genomsnittet med 0,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.