Kommunens kostnader, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 762 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 29:e lägsta i landet med 57 410 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.