Kommunens skatteintäkter, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det femtonde högsta i landet med 55 141 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.