Kommunens skatteintäkter, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 762 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tjugonde högsta i landet med 56 923 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.