Anställda i kommunen, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Värdet för anställda i länet är det 61:a högsta i landet med 2 806 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.