Andel förtidspensionärer, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 38 246 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 35:e lägsta i landet med 3,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.