Andel företagare, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 762 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.