Sysselsättningsgrad, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tolfte högsta i landet med 86,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.