Förvärvsfrekvens, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 802 människor (2018). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.