Förvärvsfrekvens, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det elfte högsta i landet med 85,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.