Andel högutbildade, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tjugonde högsta i landet med 36,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.