Andel högutbildade, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 802 människor (2018). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.