Andel högutbildade, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 977 människor (2019). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.