Skattesats, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Härryda kommun till 31,98 procent, vilket var den 44:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.