Skattesats, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 38 246 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Härryda kommun till 32,10 procent, vilket var den 54:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.