Befolkningsökning, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Härryda kommun den 53:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.