Befolkningsökning, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Härryda kommun den 23:e högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.