Befolkningsökning, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 38 246 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Härryda kommun den 90:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.