Medelålder, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för medelålder är det 31:a lägsta i landet med 39,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.