Medelålder, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 006 invånare. Värdet för medelålder är det 26:e lägsta i landet med 39,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.