Invånare i kommunen, Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 762 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.