Företagens lönsamhet, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 41:a högsta i landet med 14,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.