Kommunens kostnader, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 206 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 64 501 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.