Kommunens skatteintäkter, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 60:e lägsta i landet med 46 922 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.