Kommunens skatteintäkter, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 206 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 70:e lägsta i landet med 44 960 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.