Andel förtidspensionärer, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte högsta i landet med 7,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.