Andel företagare, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.