Andel företagare, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 169 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.