Sysselsättningsgrad, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tionde lägsta i landet med 75,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.