Andel högutbildade, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde lägsta i landet med 13,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.