Skattesats, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Gullspångs kommun till 33,97 procent, vilket var den 76:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.