Befolkningsökning, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 169 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gullspångs kommun den 34:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.