Befolkningsökning, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 194 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Gullspångs kommun den 43:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.