Invånare i kommunen, Gullspång

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Antalet invånare i kommunen är det sjuttonde lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.