Statsbidrag och utjämning till kommunen, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 5 693 människor (2019). Landarealen är 266 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.