Kommunens skatteintäkter, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 88:e högsta i landet med 48 699 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.