Anställda i kommunen, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Värdet för anställda i länet är det 24:e lägsta i landet med 464 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.