Största privata arbetsgivare, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 75 anställda (nov 2020) den 26:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.