Andel förtidspensionärer, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 685 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 63:e högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.