Andel förtidspensionärer, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 65:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.