Andel företagare, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 685 invånare. Värdet för andel företagare är det 53:e högsta i landet med 8,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.