Andel högutbildade, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.