Skattesats, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Grästorps kommun till 33,47 procent, vilket var den 137:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.