Befolkningsökning, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 563 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Grästorps kommun den 41:a lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.