Befolkningsökning, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 685 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Grästorps kommun den 51:a lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.