Medelålder, Grästorp

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 730 invånare. Värdet för medelålder är det 83:e högsta i landet med 45,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.