Kommunens kostnader, Götene

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 218 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 67:e lägsta i landet med 60 752 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.